Language

Price list | Badanie gleby, analiza chemiczna

Cena brutto (23% VAT)
Analiza gleb rolniczych
makro-R (P, K, Mg, pH) 16,00
makro-R (P, K, Mg, pH) ekspres (termin wykonania do 7 dni roboczych) 29,30
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) ekspres (termin wykonania do 7 dni roboczych) 39,36
mikro B (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
azot mineralny (N-NO3, N-NH4) (jedna próbka) 16,00
siarka (S-SO4) 36,90
próchnica (wêgiel organiczny) 30,75
sk³ad granulometryczny 67,65
metale ciê¿kie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciê¿kie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
suma zasad wymiennych (CEC) 24,60
kationy wymienne (K, Mg, Ca, Na) 36,90
azot ogólny Kjeldahla 67,65
analiza metod¹ Mehlicha III (P, K, Mg, Ca, Fe, Cu, Zn, Mn) cena za jeden pierwiastek 18,45
Analiza gleb ogrodniczych
makro-U (P, K, Mg, Ca, Na, N-NO3, pH, zasolenie) 49,20
mikro (Cu, Zn, Mn, Fe) 33,21
mikro B (Cu, Zn, Mn, Fe, B) 50,43
siarka (S-SO4) 36,90
próchnica (wêgiel organiczny) 30,75
sk³ad granulometryczny 67,65
metale ciê¿kie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni) 270,60
metale ciê¿kie (Cu, Zn, Mn, Cr, Pb, Cd, Ni, Hg) 319,80
Analiza roślin
materia³ roœlinny (N, P, K, Mg, Ca, Na) 215,25
materia³ roœlinny (N, P, K, Mg, Ca, Na, Mn, Cu, Zn, Fe, B) 289,05
azot ogólny Kjeldahla 67,65
Inne
woda podstawowa(EC, pH, dH, HCO3, NO3, nH4, PO4, K, Ca, Mg, Cl, SO4) 166,05
woda mikroelementy(EC, pH, Fe, Mn, Cu, Zn, B)) 120,54
woda kompleksowa (podstawowa+mikroelementy) 221,40
pH w KCl, H2o, CaCl2, zasolenie (do wyboru) 10,50
analiza wapna na zawartoϾ CaO i MgO 55,35
przes³anie wyników listem zwyk³ym 5,00
laska glebowa 65,00
zalecenia nawozowe 1 próbka 1,85

Ceny pozosta³ych oznaczeñ ustalamy indywidualnie

Badanie gleby, analiza chemiczna gleby | Copyright © 2012 AgroEkspert Polska. All rights reserved.